* Bilimsellik ve Bilimin Evrenselliğine İnanmak

* Analitik Düşünce
* Araştırmacı Ruh
* Fırsat Eşitliği
* Etik Değerlere Bağlılık
* Evrensel Değerlerle Donanım
* Sürekli İyileştirmeyi Benimsemek
* Kurumsal Gelişim ve kurum Kimliği
* Çalışma Disiplini ve yenilikçilik
* Toplumsal Sorumluluk
* Hoşgörülü ve Çevreye Duyarlı
* Karşılıklı Güven ve Saygı 

BİLDİR

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Olayların Bildirimi

      Ramak Kala Bildir

      Tehlike İhmal Bildir

       İş Kazası Bildir
 

İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR