Harran Üniversitesi İSGB YÖNETİM POLİTİKASI
 
Harran Üniversitesi İSGB, eğitim, uygulama, araştırma ve yönetsel yapıda, katılımcılık, şeffaflık ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalı iş sağlığı ve güvenliği politikası izlerken;
 
İş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve araştırmalarını destekleyen,
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını, gelişim ve ihtiyaçlara uygun olarak güncelleyen,
Ulusal ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sağlayan,
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde belirlenen, organizasyonlarla, önceden önlemler alarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayan,
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde belirlenen, performans değerlendirmelerini sürekli hale getiren,
Tüm çalışanların, öğrencilerin ve paydaşların iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık ve memnuniyet algısını geliştiren,
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde, iç ve dış denetim mekanizmalarının sürdürülebilirliğini sağlayan,
 
 İSG yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamasını sağlamaktır.

BİLDİR

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Olayların Bildirimi

      Ramak Kala Bildir

      Tehlike İhmal Bildir

       İş Kazası Bildir
 

İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR