Ad ve Soyadı Görevi
Doç. Dr. Mehmet Emin TENEKECİ İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü
Prof. Dr. Ali Volkan BİLGİLİ İş Sağlığı ve Güvenliği Direktör Yardımcısı
Bahattin KARADAĞ İş Güvenliği Uzmanı
Cemal ÇAVUŞ İş Güvenliği Uzmanı
Gülsem KÖKTEN İş Güvenliği Uzmanı
Leyla YILMAZ İş Güvenliği Uzmanı
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ İşyeri Hekimi
Prof. Dr. İsmail İYNEN İşyeri Hekimi
Yaprak MERAL KAVAK Birim Sekreteri

BİLDİR

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Olayların Bildirimi

      Ramak Kala Bildir

      Tehlike İhmal Bildir

       İş Kazası Bildir
 

İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR